Werkwijze

Bij het verstrekken van adviezen wordt er rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en behoeften. Ieder advies wordt individueel opgesteld. Naast diëtist zijn wij leefstijlcoach. Wil je je leefstijl verbeteren? Dan zijn wij van mening dat naast voeding andere leefstijlfactoren ook een belangrijke rol spelen, zoals beweging, stressmanagement, (nacht)rust en ontspanning.

'Altijd een voedingsadvies

op maat'


 

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak wordt er gevraagd naar uw persoonlijke gegevens. Indien u de vergoeding via de zorgverzekering wilt laten verlopen, dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Indien u een verwijsbrief heeft, verzoeken wij u deze ook mee te nemen. Het eerste gesprek neemt ongeveer 45-60 minuten tijd in beslag. Er worden verschillende aspecten nagevraagd, zoals medische gegevens, uw eet- en  leefgewoonten en persoonlijke verwachtingen en wensen. Aan de hand van deze informatie zullen wij een persoonlijk advies voor u opstellen. Indien u het wenst kunt u een hierbij een voorbeelddagmenu of weekmenu ontvangen. 

 

De vervolgconsulten

Tijdens de vervolgconsulten zal er worden gekeken hoe het de afgelopen periode is gegaan. Aan de hand hiervan kan het advies worden bijgesteld en kan er gezocht worden naar oplossingen voor eventuele knelpunten. Uiteraard zult u steun ontvangen bij het opvolgen van het advies. Vervolgconsulten nemen zo’n 20-30 minuten in beslag, afhankelijk van wat u graag wilt bespreken. 

 

Vergoeding en tarieven

 

In 2024 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. Voor iedereen geldt een vergoeding van 3 uur per jaar. Deze uren gaan eerst af van het wettelijk verplicht eigen risico van €385. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben geen eigen risico.

 

Voor de exacte tarieven die worden verrekend met uw eigen risico verwijzen wij u naar uw eigen zorgpolis. Het te declareren bedrag is afhankelijk per zorgverzekeraar en zit tussen de 18 en 20,37 per kwartier. Dit wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wij declareren de minuten die we nodig zijn. Voor een intakegesprek is dit vaak 75 minuten en voor een vervolggesprek 30 minuten. Wilt u de consulten liever zelf betalen, dan kunt u hier onze tarieven vinden. 

 

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Iedere zorgverzekeraar heeft 3 uur in de basisverzekering. Wilt u weten of er in uw aanvullende zorgverzekeraar nog extra uren zitten? Klik hier voor een overzicht.

 

In de meeste gevallen kunt u zonder verwijzing van uw huisarts terecht bij ons. Echter zijn er wel een aantal zorgverzekeraars die een verwijsbrief als voorwaarde stellen voor de vergoeding. Dit staat in uw polis. 

 


Ketenzorg

Mensen met diabetes, COPD, een verhoogde bloeddruk of een verhoogd cholesterol komen in veel gevallen in aanmerking voor de ketenzorg. 

 

 

Als u hier binnen valt heeft de vergoeding géén invloed op uw eigen risico en kunt u zonder eigen bijdrage langskomen. Het maximum dat gedeclareerd mag worden is 3 uur per jaar en bij diabetes 6 uur per jaar. Uw huisarts of praktijkverpleegkundige bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt en dient hiervoor een verwijzing te geven. 

Betalingsvoorwaarden

* De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, waardoor nota's rechtstreeks kunnen worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.  Nota's die worden geweigerd, omdat bijvoorbeeld de dekking is overschreden, worden ingediend bij de cliënt.  

 

* Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 

 

* Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen geschiedt te worden. Na het verstrijken van deze termijn, zijn wij vrij om incassomaatregelen te nemen. Deze kosten komen ten laste van de cliënt. 


Kwaliteit

 

Privacy

Uw privacy wordt vanzelfsprekend gewaarborgd binnen de praktijk. Als diëtist hebben wij beroepsgeheim en zijn we gebonden aan de AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Wij zullen in alle gevallen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wilt u alles weten over uw privacyverklaring klik dan hier. 

 

 

 

Klachten

Als iets niet volgens uw verwachting verloopt of u heeft een klacht, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit altijd eerst met ons te bespreken. De praktijk staat altijd open voor feedback en samen kan er gezocht worden naar een geschikte oplossing. Komen we er samen niet uit, dan zijn wij verplicht om u te wijzen op de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn.


Kwaliteit

Kwaliteit staat voorop als zorgprofessional. Hierbij hoort het volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van voeding en het volgen van scholingen.

 

Diëtist is een beschermde titel. Alleen mensen met de afgeronde HBO-opleiding 'Voeding & Diëtetiek' mogen deze titel gebruiken. Deze titel vormt een kwalitatieve waarborg voor onze werkzaamheden welke geregistreerd staat in het kwaliteitsregister paramedici. Hierin wordt gecontroleerd of we over actuele kennis en ervaringen beschikken. Samenwerkingen

De praktijk is gevestigd in twee gezondheidscentrums, waardoor we een korte lijn hebben met andere zorgverleners. Verder is de praktijk aangesloten bij de EZH (Eerstelijnszorg Haaksbergen). Ook hierdoor zijn de lijntjes kort met andere (zorg)professionals en kunnen we behandelingen indien nodig op elkaar afstemmen.

 

Ook werken we samen met collega-diëtisten in de buurt, daarom zijn we lid van Diëtist in Twente. En zijn we lid van de landelijke diëtistenverenigingen: NVD en DCN om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

 

Daarnaast werken wij samen met HPON waar we het voedingsgedeelte voor de hartrevalidatie verzorgen. Ook zijn we aangesloten bij TOP (Twentse Organisatie Paramedie), NCV (Nederlandse Coeliakie Vereniging) en NKD (Netwerk Kinderdiëtisten).