Werkwijze

Bij het verstrekken van adviezen wordt er rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en behoeften. Ieder advies wordt individueel opgesteld. Naast diëtist zijn wij leefstijlcoach. Wil je je leefstijl verbeteren? Dan zijn wij van mening dat naast voeding andere leefstijlfactoren ook een belangrijke rol spelen, zoals beweging, stressmanagement, rust en ontspanning.

'Altijd een voedingsadvies

op maat'


 

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak wordt er gevraagd naar uw persoonlijke gegevens. Indien u de vergoeding via de zorgverzekering wilt laten verlopen, dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Indien u een verwijsbrief heeft, verzoeken wij u deze ook mee te nemen. Het eerste gesprek neemt ongeveer 45-60 minuten tijd in beslag. Er worden verschillende aspecten nagevraagd, zoals medische gegevens, uw eet- en  leefgewoonten en persoonlijke verwachtingen en wensen. Aan de hand van deze informatie zullen wij een persoonlijk advies voor u opstellen. Indien u het wenst kunt u een hierbij een voorbeelddagmenu of weekmenu ontvangen. 

 

De vervolgconsulten

Tijdens de vervolgconsulten zal er worden gekeken hoe het de afgelopen periode is gegaan. Aan de hand hiervan kan het advies worden bijgesteld en kan er gezocht worden naar oplossingen voor eventuele knelpunten. Uiteraard zult u steun ontvangen bij het opvolgen van het advies. Vervolgconsulten nemen zo’n 20-30 minuten in beslag, afhankelijk van wat u graag wilt bespreken. 

 

Beoordeel ons op Zorgkaart Nederland, door op bovenstaande button te klikken.

Vergoeding en tarieven

 

Vergoeding

In 2021 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. Voor iedereen geldt een vergoeding van 3 uur per jaar. Deze uren gaan eerst af van het wettelijk verplicht eigen risico. Dit bedraagt in 2021 een bedrag van €385. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom geen eigen risico. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Klik hier voor een overzicht.

 

In de meeste gevallen kunt u zonder verwijzing van uw huisarts terecht bij ons. Echter zijn er wel een aantal zorgverzekeraars die een verwijsbrief als voorwaarde stellen voor de vergoeding. Dit staat in uw polis. 

 

 

 

Ketenzorg

Mensen met diabetes, COPD, een verhoogde bloeddruk of een verhoogd cholesterol komen in veel gevallen in aanmerking voor de ketenzorg. 

 

Als u hier binnen valt heeft de vergoeding géén invloed op uw eigen risico en kunt u zonder eigen bijdrage langskomen. Het maximum dat gedeclareerd mag worden is 3 uur per jaar en bij diabetes 6 uur per jaar. Uw huisarts of praktijkverpleegkundige bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt en dient hiervoor een verwijzing te geven. 

 


 

Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven die gelden wanneer uw op eigen initiatief naar ons komt of wanneer u geen behandeluren meer vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.

 

Soort consult Duur Tarief
Intake inclusief uitgewerkt voedingsadvies 75-90 minuten (45-60 min. direct, 15-30 min. indirecte tijd) 80,00
Vervolgconsult 30 minuten (20 min. direct, 10 min. indirecte tijd) 32,00
Vervolgconsult kort per 15 minuten 16,00
Toeslag huisbezoeken   15,00

* Als u de vergoeding wilt laten verlopen, kunt u de tarieven van uw zorgverzekeraar vinden in uw zorgpolis.

  

* Indirecte tijd is de tijd die plaats vindt voor of na het consult. Dit is de tijd voor de administratie,  het opstellen van het voedingsadvies en het schrijven van rapportages naar de verwijzers.

 

Betalingsvoorwaarden

* De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, waardoor nota's rechtstreeks kunnen worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.  Nota's die worden geweigerd, omdat bijvoorbeeld de dekking is overschreden, worden ingediend bij de cliënt.  

 

* Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 

 

* Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen geschiedt te worden. Na het verstrijken van deze termijn, zijn wij vrij om incassomaatregelen te nemen. Deze kosten komen ten laste van de cliënt. 


Privacy

Uw privacy wordt vanzelfsprekend gewaarborgd binnen de praktijk. Als diëtist hebben wij beroepsgeheim en zijn we gebonden aan de AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Wij zullen in alle gevallen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wilt u alles weten over uw privacyverklaring klik dan hier. 

Klachten

Als iets niet volgens uw verwachting verloopt of u heeft een klacht, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit altijd eerst met ons te bespreken. De praktijk staat altijd open voor feedback en samen kan er gezocht worden naar een geschikte oplossing. Komen we er samen niet uit, dan zijn wij verplicht om u te wijzen op de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn.


Kwaliteit

Kwaliteit staat voorop als zorgprofessional. Hierbij hoort het volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van voeding en het volgen van scholingen.

 

Diëtist is een beschermde titel. Alleen mensen met de afgeronde HBO-opleiding 'Voeding & Diëtetiek' mogen deze titel gebruiken. Deze titel vormt een kwalitatieve waarborg voor onze werkzaamheden welke geregistreerd staat in het kwaliteitsregister paramedici. Hierin wordt gecontroleerd of we over actuele kennis en ervaringen beschikken. Samenwerken

De praktijk is gevestigd in twee gezondheidscentrums, waardoor we een korte lijn hebben met andere zorgverleners. Verder is de praktijk aangesloten bij de EZH (Eerstelijnszorg Haaksbergen). Ook werken we samen met collega-diëtisten, daarom zijn we lid van Diëtist in Twente. En tot slot is de praktijk lid van de Nederlandse vereniging van diëtisten (NVD) om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.