Privacyverklaring

Nogmaals: wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals is vastgelegd sinds 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u gebruik maakt van onze diensten, dan hebben wij gegevens van u nodig. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Gegevens zorgverzekering
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Wij hebben persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en om u een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en verstrekken.Wij verzamelen alleen relevante gegevens die betrekking hebben op de behandeling. Uw persoonsgegevens worden vanzelfsprekend niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling. Dit zijn wij verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 

Delen met anderen

Indien noodzakelijk kunnen wij gegevens verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Dit gaat in alle gevallen altijd met uw instemming. Voor de overdracht van gegevens gebruiken wij overeenkomsten met andere zorgverleners.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U contact opnemen met ons voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Maaike Aarnink neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact met ons opnemen.