Ondergewicht

Is uw BMI onder de 18,5? Dan is er sprake van ondergewicht. 

 

Bij ernstig ondergewicht kan dit nadelige effecten voor de gezondheid hebben en is belangrijk om aan te komen in gewicht.


Ondervoeding

De meest voorkomende oorzaak van ondergewicht is ondervoeding. Ouderen hebben een verhoogd risico hierop. Momenteel is 15-30% van de thuiswonende ouderen in Nederland ondervoed. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte, een verminderde eetlust of eenzaamheid. 

 

De behandeling van ondervoeding gaat in de meeste gevallen in overleg met uw huisarts. Wat kan de diëtist doen?

- De huidige voedingsinname beoordelen

- Adviezen geven voor een volwaardiger voeding en zo nodig  energie- en eiwitverrijkte voeding voorschrijven

- Indien nodig aanvullende medische voeding voorschrijven, zoals drinkvoeding.